Aandrijven tot nieuwe prestaties

VEM Elektromotoren

 

SERMES Nederland is sinds 1-1-2011 uw aanspreekpunt voor de Duitse elektromotorenproducent van VEM motors GmbH en VEM motors Thurm GmbH.

VEM ontwikkeld en produceert sinds 1886 elektromotoren vanaf 0,06 tot 42MW. VEM motors GmbH en wij bieden u een breed programma :

• 3 fase kortsluitanker t/m 1000 kW, IE2 & IE3
• IE4 Permanent Magneet Synchroon motoren
• Remmotoren
• ATEX motoren (Exn - Exe - zone 21 & 22 )
• VEMoCHEM elektromotoren voor de petrochemische industrie
• Opgebouwde frequentieregelaars
• Rookgas motoren volgens EN 12101-3
• Sleepringanker
• Remmotoren

 

VEM Exe-motoren kunnen ook gevoed worden door uw eigen frequentieregelaar
SERMES Nederland zijn experts op het gebied van ATEX. VEM biedt de mogelijkheid om onze Exemotor te laten voeden door een frequentieregelaar, zonder dat deze als eenheid getest dient te zijn.
Onze Exe-motoren zijn door PTB certificeerd voor gebruik aan met een frequentieregelaar.
Wi j geven u graag objectief advies!

 

VEM ATEX motoren in IE2(High Efficiency) en IE3 (Premium Efficiency)
Tevens heeft VEM haar haar ATEX elektromotoren nu ook beschikbaar in de energiezuinige klassen IE2 en IE3. Voorui tlopend op de IEC en CENELEC richtlijnen heeft VEM besloten door wensen vanuit de chemie en petrochemie om de ExnA (non-sparking), Exe(verhoogde veiligheid) en Exd(e) (explosievast) en s tofexplosieklassen Ex tb (zone 21) en Ex tc (zone 22) om te zetten naar hoge energiezuinige klassen IE2 en IE3.


VEM IE4 (Super Premiun Efficiency)
Door de noodzakelijke regelgeven gebaseerd op de Europese verordening 640/2009 en de amendement 4/2014 zi jn wij op weg naar IE3 en IE4.

Onze IE4 elektromotoren zijn gebaseerd op Permanent Magneet Synchroon technologie.
VEM heeft een complete lijn Permanent Magneet Synchroonmotoren beschikbaar tot 110 kW in 4, 6 en 8 pol ige uitvoering (1500 en 1000 en 750 t.p.m.) 3000 t.p.m. i s ook mogelijk bij een vierpolige motor met 100 Hz. PM-motoren hebben een zeer hoog rendement tot IE4 klasse.
De PM-motoren van VEM zi jn de z.g. non-silient uitvoering.
Di t betekent dat de permanent magneten op de oppervlakte van de rotor gemonteerd zi jn.
In vakliteratuur ook wel Internal Permanent Magnet (IPM) oms chreven.
IPM-motoren kenmerkt zich doordat de rotor geen verliezen kent en daardoor minder warmte ontwikkeld met als gevolg dat de lagers ook thermisch minder belast worden.
Met al s resultaat dat de lager levensduur verlengt wordt.
Permanent Magneet Synchroonmotoren functioneren alléén met een frequentieregelaar.

VEM produceert al haar elektromotoren in Duitsland.
Vele zijn u voorgegaan en steeds meer gebruikers raken gecharmeerd van de gedegen vakmanschap,productkwaliteit en breed leveringsprogramma van VEM.

 

VEMoCHEM elektromotoren voor de chemie en petrochemie
Het Duitse topmerk VEM, vertegenwoordigd in Nederland door SERMES Nederland, heeft een nieuwe uitvoering ontwikkeld op wens van de petrochemische industrie.
Equipment welke toegepast worden in de chemische- en petrochemische industrie zullen veelal moeten voldoen aan additionele specificaties.
Onze ervaring is dat bij elektromotoren deze specificaties onderlinge overeenkomsten zijn. Vanuit deze kennis heeft VEM besloten om een gezamenlijke uitvoering te ontwikkelen, welke deze onderlinge overeenkomsten heeft
samengevoegd in een “VEMoCHEM” uitvoering.

T evens is de "VEMoCHEM" motor serie is beschikbaar in de verschillende explosiegevaar zones Ex nA, Ex e, Ex d(e) of s tofexplosieveilig zone 21 en zone 22; Ex tb en Ex tc.
En uiteraard ook met rendementsklasse IE2 of IE3 !
Deze bijzondere reeks kenmerkt zich door de volgende basis uitvoering:
• V erfsysteem voldoet aan corrosieklasse C3 totaal 150 μm – toplaag RAL 7031
• RVS typeplaatje;
• V IK 2011 uitvoering met vergrootte aansluitkast
• V erzinkte waaierkap; uitwendige schroeven uit RVS
• V oorzien van drie thermistoren, aansluiting in de hoofdklemmenkast
• Nasmering vanaf IEC160

Zie bijgaande brochure voor meer informatie.

VEM system solutions

• Scheepvaart

• Chemie

• Ol ie en gas winning,

• Machine en apparatenbouw

• Verkeerstechniek,

• Energie en milieutechniek,

• Windenergie,

• Machines voor de staal verwerkende industrie.